logo Encounter Vlaanderen

De vzw Encounter Vlaanderen organiseert al meer dan 40 jaar weekends op maat van verschillende doelgroepen: Het is een vrijwilligersorganisatie die mensen instrumenten aanreikt om te werken aan hun ontwikkeling als persoon en hun relatie met anderen. We geloven in de kracht van een open en eerlijke communicatie, met aandacht voor gevoelens. Daarvoor hebben we een communicatiemethode ontwikkeld: de dialoog. Dat is een combinatie van schrijven voor jezelf en de antwoorden uitwisselen met je partner. Om kennis te maken met deze communicatiemethode organiseert Encounter Vlaanderen weekends waaraan geïnteresseerde koppels, echtparen, alleenstaanden of jongeren kunnen deelnemen. Wij zijn christelijk geïnspireerd, de sacramenten van het huwelijk en priesterschap waren en zijn belangrijk in onze beweging. Tegelijk staan we open voor iedereen die meerwaarde zoekt op het vlak van communicatie in zijn relatie. Dus mensen met een andere levensovertuiging zijn zeker ook van harte welkom op onze weekends. De coördinatie (info@samennaarmeer.be) steunt op een ploeg van tientallen vrijwilligers, die de weekends begeleiden en de nawerking organiseren. Encounter Vlaanderen is bijzonder trots op zijn vrijwilligers en houdt eraan die goed op te leiden en te coachen.
  • Het basisweekend voor koppels die al enige tijd samen zijn. Weg van de drukte van het dagelijkse leven kunnen de koppels hier even stilstaan bij hun leven: verwachtingen, teleurstellingen, vriendschap, liefde, verdriet, verleden, heden, toekomst... De begeleiders delen in groep hun persoonlijke ervaringen met de deelnemers en geven hun dialoogvragen om over te schrijven en te praten, in de rust van hun kamer. Tijdens de maaltijden en de rustpauzes is er ruimte voor informele gesprekken in de groep. Zo ontstaat er een inspirerende en aanstekelijke wisselwerking. Afhankelijk van de eigen voorkeur bestaan er zo 3 basisweekends: Duurzaam Samen; Samen verder; Een Leven Samen.
  • Beslist samen is dan weer het weekend voor koppels die in de startblokken staan.
  • Mijn eigen weg is gericht op de groeiende groep singles in onze samenleving. Encounter Vlaanderen geeft ook hun de kans om via dialoog hun relaties (met kinderen, familie, vrienden,…) te verdiepen. Eigen aan dit weekend is dat je in een groepje rond je tafel dialogeert, met een ervaren tafelbegeleider erbij.
  • Kies dan zelf is het weekend voor jongeren tot 26. Dat is wat speelser van aanpak, maar blijft een diepgaande ervaring voor al wie het meemaakt.
  • Vervolg weekend: dit is een groep van verschillende weekends die we organiseren specifiek bedoeld voor onze leden die reeds een basis-weekend gevolgd hebben. Voor wie nog meer wil. (zie ook de tab Nawerking)
Naast de weekends biedt Encounter Vlaanderen ook vervolgsessies en verdiepingsmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld aansluiten bij een dialooggroep (koppels binnen een regio die als groep regelmatig bij elkaar komen). Of je doet mee aan een themabijeenkomst (Inspiratiedag, Vormingsdag, ...) Of je neemt deel aan een vervolgweekend.
  • Vormingsweekend : hier gaan we de weg van de verbrede dialoog.
  • Dieperweekend: hier wordt dieper ingegaan op alle stappen van het basisweekend "Duurzaam Samen". Dit kan enkel als je dat voorheen reeds hebt gevolgd.
  • Free-to-live weekend: Hier gaan we op zoek naar hoe we omgaan met bezit, invloed (macht), en affectie/seksualiteit.
 
Encounter Vlaanderen maakt deel uit van Marriage Encounter, een wereldwijde organisatie die in de jaren 50 is opgericht in Spanje. Gabriel Calvo, een katholieke priester, liet 28 echtparen uit een kansarme arbeidersbuurt een weekend lang aan een serie vragen werken via schrijfopdrachten. Dat bleek te werken. Partners kwamen met elkaar in gesprek via hun eigen notities, met gelijkwaardigheid als belangrijkste pijler. Er kwam iets wezenlijks op gang.
foto Guido Heyrbaut
Guido Heyrbaut
Later is Calvo uitgenodigd in de Verenigde Staten om daar ook zo’n weekend te geven. Het weekendwerk sloeg meteen aan in de VS en heeft hoge vlucht genomen onder impuls van Chuck Gallagher. In opdracht van kardinaal Suenens is de Belgische priester Guido Heyrbaut (*1937 - 2016) in 1972 naar de VS afgereisd om Marriage Encounter te leren kennen, en hij is er laaiend enthousiast over. Terug in België nodigt hij drie koppels uit zijn vorige parochie uit die hij goed kent, voor een testsessie in de Pastor Bonusvleugel in Boitsfort. Een piratenweekend, zoals hij het later zal noemen, want Guido heeft het in zijn eentje opgezet, en gebruikt de presentaties van de Amerikaanse koppels als startmateriaal. Na enkele maanden stuurt Chuck Gallagher een Amerikaans team naar België: een priester en twee koppels. Zij geven het weekend, en er komen 15 koppels op af. De meertalige Guido staat ze bij. Met zijn extra opleidingen (Verdiepings-WE) leidt hij weer vrijwilligers op die zelf weekends kunnen organiseren. In 1973 zijn er al 11 koppels die weekends inrichten. Samen met de eerste Encounter-vrijwilligers stampt hij hier een weekendaanbod uit de grond en legt hij contacten met andere geïnteresseerde groepen in onze buurlanden en later in heel Europa. Ondertussen zijn al 13 landen vertegenwoordigd in Marriage Encounter Europa. (Lees een meer getailleerd document geschreven door een van onze leden)
De basis van onze weekends is het gebod van Jezus: 'Zoals ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben' (Joh. 13,34). Met Encounter Vlaanderen proberen we aan die oproep gehoor te geven. Het is een levenslang werk, en gaat met vallen en opstaan, maar de dialoog is hierbij een waardevol instrument.   Daarnaast hebben we onze weekendformule versterkt en uitgebreid met inzichten van psychotherapeuten als Erich Fromm, die zei: 'Liefde is meer dan een gevoel, liefde is een beslissing, het is een kunst, een vaardigheid'. En Carl Rogers, die zei: 'gevoelens zijn de sleutel tot het verstaan van de partner, de sleutel tot aanvaarding van de ander, de sleutel tot echtheid en tot ‘worden wie je bent’.   Ook vandaag maakt Encounter Vlaanderen er nog een punt van om de eigen visie en aanpak te toetsen aan hedendaagse wetenschappers en relatiedeskundigen: Mia Leysen, Alfons Vansteenwegen, Brené Brown, Susan M. Johnson, Esther Perel,…   Heb je vragen of wil je reageren? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Nationale Lentehappening 2019: in Limburg

Lentehappening 2019 - Opening door zoneteam Limburg
WWME EU
Logo Mijn eigen weg
Logo Samen naar meer

Enkele cijfers over Encounter Vlaanderen

Leden
1352
Weekends dit jaar nog te gaan
3
Vrijwilligers/Verantwoordelijken
77
Dialooggroepen
70

Meer inlichtingen? Neem contact op met ons.